Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EQUICOM Méréstechnikai Kft. (továbbiakban: Forgalmazó), és a Szolgáltató által a www.equicom.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Forgalmazó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.equicom.hu weboldalon keresztül történik.

 1. A Forgalmazó adatai
  Név: EQUICOM Méréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely és levelezési cím: 1162 Budapest, Mátyás király u. 12.
  Telefonszáma: +36 1 272 1234
  Faxszáma: +36 1 272 1232
  Email címe: info@equicom.hu
  Cégjegyzékszám: 01-09-685560
  Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
  Adószám: 11965161-2-42
 2. A szerződés létrejötte
  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik, és a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon található elektronikus áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.
  A Forgalmazó és az Ügyfél között szerződés akkor jön létre, amikor a Forgalmazó az alábbi rendelkezések szerint az Ügyfél megrendelését elfogadja. A szerződés a Forgalmazó Ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával jön létre. A megrendelés olyan feltételekkel jön létre, ahogyan azt a Forgalmazó az Ügyfélnek a megrendelést követően visszaigazolta. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Forgalmazó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 3. A Weboldalon található információk, árak
  A Weboldalon valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. képek, szállítási határidők, árak) nem kötelező jellegűek, és nem minősülnek a termék tulajdonságai leírásának. A Forgalmazó megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a termékleírások pontosságát, de olyan információkra hagyatkozik, amelyet beszállítóitól kap, és nem vállal szerződéses, vagy magánjogi, vagy jogszabályi, vagy egyéb felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért, ami az ilyen termékleírásokat érinti, akár a Forgalmazó mulasztásából, akár máshonnan fakad. A raktárkészletre és szállítási határidőre vonatkozó információk a Forgalmazó nyilvántartása alapján becsült adatok, nem kötelező erejű nyilatkozatok. A Weboldalon található árak nettó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó ÁFA-t nem tartalmazzák kivéve abban az esetben, ha kifejezetten bruttó árként kerülnek megjelölésre.  A Weboldalon található árak a Budapest Bank hivatalos deviza eladási árfolyamával kerülnek kalkulálásra, és a Forgalmazó telephelyén történő átvételre vonatkoznak. Amennyiben Weboldalon található árról kiderül, hogy helytelen (pl. a deviza árfolyam hirtelen és váratlan változása miatt), a Forgalmazó jogosult a szerződéstől esetleges törvényes jogának sérelme nélkül elállni. Az elállást a Forgalmazó köteles haladéktalanul nyilatkozatában az Ügyféllel közölni, hogy az elállás oka tudomására jutott.
 4. Megrendelés
  Az Ügyfél megrendelését a Weboldalon keresztül vagy a sales@equicom.hu email címre küldött elektronikus levélben teheti meg. A Forgalmazó a megrendelést írásban vagy szóban visszaigazolja a várható teljesítés időpontjának megadásával. A Forgalmazó nem vállal felelősséget az olyan megrendelésekért, melyek nem megfelelően azonosítják a megrendelt terméket. A Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy egy adott Ügyféllel ne kereskedjen.
 5. Teljesítési határidő
  A Forgalmazó kizárólag magyarországi címre szállít. A Weboldalon a teljesítési határidőre vonatkozó információk a Forgalmazó nyilvántartása alapján becsült adatok, nem kötelező erejű nyilatkozatok. A megrendelt termékek teljesítési határidejét, illetve az átvétel lehetséges első időpontját, minden esetben a Forgalmazó által írásban küldött vagy szóban egyeztetett visszaigazolás tartalmazza. A Forgalmazóval szemben a visszaigazolásban megjelölt teljesítési határidő be nem tartásával összefüggésben az Ügyfél sem közvetlen, sem közvetett kárigény, vagy bármely egyéb követelés érvényesítésére nem jogosult.
 6. Szállítás
  Amikor a szállítás EXW, a termék sérülésének, vagy elvesztésének kockázata az Ügyfélre száll, amikor a terméket rendelkezésre bocsátják az Ügyfél, vagy szállítmányozói általi átvételre. A Weboldalon megrendelt termékek tulajdonjoga nem száll az Ügyfélre mindaddig, amíg a Forgalmazó maradéktalanul meg nem kapja az Ügyféltől a termékekért járó teljes összeget (készpénzben, vagy tehermentes forrásként) a Forgalmazó bármelyik számláján. Amíg a tulajdon nem száll át az Ügyfélre, az Ügyfélnek a termékeket bizalmi alapon kell birtokolnia, a Forgalmazó letéteményeseként.
 7. Fizetés
  A Forgalmazó egyes esetekben többféle fizetési módot is felajánl. A Forgalmazó az Ügyfél által kiválasztott fizetési módot azzal a fenntartással fogadja el, hogy az Ügyfél fizetőképességi vizsgálata pozitív eredménnyel zárul, melyet Forgalmazó jogosult a szállítás előtt leellenőrizni különböző információs szolgálatok igénybevételével. Fizetési késedelem esetén a Forgalmazó jogosult a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat a fizetés esedékességétől jár.
 8. Garancia, szavatosság
  A Forgalmazó igyekszik átruházni az Ügyfélre bármilyen, a termékek gyártója által adott szavatosság, vagy garancia előnyeit.

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Név: MAXER Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszáma: (+36) 1 257 9913
Email címe: support@maxer.hu
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08

Ha hasznosnak találod az oldalt, oszd meg másokkal is