EXFO FG-750 Fiber Guardian szálmonitorozási megoldás

Az első gyakorlatilag is megvalósított FTTx/PON hálózatminőség monitorozó rendszer
Az FG-750 Fiber Guardian egy önállóan is működő szálfelügyelet pont-pont, de legfőképp az első pont-multipont FTTx/PON optikai szálmonitorozási megoldása hozzáférési, városi és nagy távolságú gerinchálózatokhoz egyaránt. A Fiber Guardian egy valóban skálázható megoldás, melyet lehet akár egyetlen és önállóan működő egységként is használni, de akár egy központilag menedzselt rendszerként is, ahol egy vagy több száz mérési interfészt használunk fel a kívánt feladathoz. Úgy lehet folyamatosan bővíteni, ahogy nő a monitorozott üvegszálas infrastruktúra, illetve pont-multipont hálózatok esetén akár úgy, ahogy növekszik a lefedő hálózaton történt ügyfél bekapcsolások száma.
A GPON hozzáférési hálózatokban látott előretörése óta sok szolgáltató számára napirendi kérdés volt, hogy mikor lehetne rezidens ügyfelek mellett üzleti szolgáltatásokhoz is felhasználni a jó minőségű házig elérő optikai kapcsolatokat úgy, hogy a biztonság és a gyors hibakeresés adott legyen. Az egyik technológiai oldalról támogatott megoldás megérkezett, mivel az FG-750 ezekben a kérdésekben minden esetben a szolgáltató segítségére lehet.

Alkalmazások

 • Hozzáférési, városi és gerinchálózatok kritikus vonalainak monitorozása
 • Sötét szálak és élő, működő optikai szakaszok felügyelete szűrőkkel
 • Node/iOLM egyedi mérési megoldás FTTx/PON hálózatok folyamatos ellenőrzésére

Prospektus (PDF, angol)


 

Legfontosabb képességei összefoglalva
Fontosabb Node/iOLM jellemzők

 • A fix egység távolról felügyeli a link minőségét és hosszát, drop kábel telepítésének minőségét, valamint a szolgáltatás üzembe helyezését
 • A használt Link-Aware technológia és a beépített OTDR-ek segítségével képes PON vagy P2P hálózatok tesztelésére, monitorozására
 • A link teljes csillapításának mérése 1625 vagy akár 1650 nm hullámhosszon
 • Fix portszámmal használható ST modellek és rugalmas, bővíthető portokkal kérhető EX típusok sokasága
 • Akár 32 (SC/APC), 64 (LC/APC) vagy 96 (MTP/APC) portig történő szálmonitorozás egy mérőfejjel
 • Demarkációs pontig történő monitorozás
 • Rövidebb, hosszabb optikai linkek vizsgálata nagy felbontással és széles dinamikatartománnyal
 • Automatikus hibadetektálás és helymeghatározás, egy korábbi és a jelenlegi OTDR görbe összehasonlítása alapján
 • Bármelyik hálózatfelügyeleti rendszer számára hozzáférést biztosít egy részletesen dokumentált web szolgáltatási architektúra alapján

A Fiber Guardian termékcsalád és felhasználások
A központi iOLM alkalmazás a beépített speciális OTDR-en alapszik, ami a gyors és pontos tesztelést, monitorozást, hibakeresést tesz lehetővé. A mérés az előfizetőtől is kezdeményezhető a központ távoli elérésével.
A termék tipikus felhasználási környezete:

 • Minőségkontroll
 • Aktív távközlési eszközök felügyelte
 • Hálózat menedzsment, mely P2MP és P2P hozzáférési hálózatokon végzett tesztekhez biztosít egyszerű hozzáférést
EXFO Link-Aware? iOLM megoldás
Hagyományos iOLM
Az EXFO iOLM (Intelligent Optical Link Mapper) alkalmazása forradalmasítja a PON és a hagyományos pont-pont összeköttetések OTDR-es hibafeltáró és minősítő méréstechnikai folyamatát. Az alkalmazás segítségével egy teljes körű, precíz karakterizálás végezhető el, ami egyedülálló az OTDR műszerek piacán.
Az iOLM alkalmazás a mérés elindítása után automatikus mérés-sorozatot hajt végre váltott impulzusszélességek alkalmazásával, a kiértékeléskor pedig egyértelmű ikonokon keresztül jeleníti meg a hálózat elemeit annak paramétereivel és jó/rossz hibaanalízisével kiegészítve. A hibák jellegétől függően szöveges diagnózist ad és javaslatokat tesz a hiba hatékony megoldásának érdekében. Ez a megoldás a hálózat feltérképezés új dimenzióját jelenti, ahol a hagyományos OTDR görbe elemezése, és az adott hálózatnak megfelelő impulzusok kiválasztása helyett egyetlen méréssel teljes képet kaphatunk a PON hálózatról, a végponttól egészen a központig maximális pontosság mellett. A mérés jegyzőkönyvezése ezután egyetlen gombnyomással elvégezhető, akár előre programozott mérési sorozattal és automatikus elnevezéssel is.
Központi iOLM
A központi iOLM egy intelligens és automatikus, speciálisan hozzáférési hálózatok vizsgálatát segítő mérés. Az EXFO hagyományos iOLM mérésétől eltérően, a központi iOLM képes P2MP mérések elvégzésére a központból a felhasználók irányába, tetszőleges optikai szálon. Lényegében ez azt jelenti, hogy a központi iOLM mérés képes az osztók előtti és utáni optikai szakaszok monitorozására. A termék a központban elhelyezendő, fix telepítésű eszköz, mely képes több lekérdezéseket, teszteket párhuzamosan kezelni.

 

Egyedi FTTx vonali mérések HRD segítségével
Vég-vég csillapítás mérés
A központi iOLM legfontosabb képessége a vég-vég veszteség, vagy csillapítás mérése a központban elhelyezett OTDR-től bármelyik optikai link mentén levő eseményig. A mérés az elhelyezett osztóktól függetlenül, pontosan elvégezhető. Egy nagy reflexiós tényezővel rendelkező eszköz, HRD (High Reflectance Demarcation) beiktatásával és egy mobil eszköz segítségével a terepen levő technikus az alábbi megállapításokat tehetik:

 • Az optikai fény útvonalának tesztelése
 • Optikai szakasz hossza
 • Veszteség ? az eseményhez tartozó mért és tipikus csillapítás különbsége

Az ábrán egy csillapítás mérési összeállítást láthatunk, a központi iOLM-el és a terepen levő HRD-vel. A méréseket a terepen levő technikus indítja, aki a második osztó minden egyes portját megvizsgálja annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a telepítés minőségéről.

HRD detektálás mérés, monitorozás
A központi iOLM segítségével gyorsan és egyszerűen megállapítható, hogy a HRD szűrő a felhasználói oldalon telepítve van, vagy sem. Az egyes ágakon elhelyezett HRD segítségével a link teljes csillapítása könnyen megállapítható. A mért értéket a számított értékkel összehasonlítva minősíti, hogy az adott ág csillapítása határértéken belüli. Későbbi tesztek folyamatosan összehasonlítják a telepítés során felvett referencia görbét a jelenlegi mérés eredményével és jelzik, ha bizonyos küszöbértéknél nagyobb csillapítás jelentkezik a rendszerben.
Két típusú HRD szűrő elérhető: pigtail és adapter típusú. Mindkét esetben a szűrő a megfelelő irányba néz biztosítva a központ oldali csillapítás mérést.
Központi szál (F1) monitorozás
Egy általános iOLM konfigurációt használva (1:32 szűrőt feltételezve) a központi iOLM mérés listázza az optikai útvonal mentén levő eseményeket (patch panel csatlakozók, hegesztési pontok, első szintű osztó). A listázás mellett méri az esemény és a mérési pont közötti távolságot, a beiktatási csillapítást és a reflexiót. Az optikai paraméterek alapján minősíti (pass/fail) az eseményeket, megállapítja, hogy a központi szálszakasz megfelel-e a kívánalmaknak. Emellett összehasonlítja a telepítés során felvett, illetve a jelenleg mért OTDR görbéket.
A központban egy csatoló segítségével illeszthetjük a rendszerünket a központi szálhoz. A csatolót nulla helynek tekintve megállapítja az összes esemény pontos helyét és csillapítását egészen az első osztóig.
Hibák helyének megállapítása és elkülönítése a szakaszokon
Amikor legalább egy HRD-vel a kapcsolat megszűnik, akkor a központi iOLM különböző impulzusszélességű OTDR görbék segítségével egyértelműen érzékeli, elkülöníti és megállapítja a hibahelyeket. A központi iOLM rendelkezik multi-HRD vizsgálat funkcióval, ami során képes a kisebb hibák felfedésére a PON hálózat bármely ágán. Utóbbi funkció megvalósítása aktív hálózatok esetében, a széles dinamikatartomány és nagy felbontás miatt tipikusan nem lehetséges. A hibakereső algoritmus ? a hagyományos OTDR tesztekhez képest ? hatékonyabb lett az EXFO két hullámhosszas vizsgálatának segítségével. 1650nm hullámhosszon HRD tesztelés segítségével a teljes szakasz csillapítása, az 1625nm hullámhosszon pedig a Rayleigh szóródást kihasználva a hibahely pontosan meghatározható. A mérésekhez az FBG (Fiber Bragg Grating) szűrők alaptulajdonságát használják ki. A szűrő bizonyos hullámhossz kivételével (1650nm) áteresztő szűrőként viselkedik. Így bármely GPON sávon kívüli hullámhosszon, például 1625 nm-en képes a rendszer a hagyományos hibahely analízisre, elkerülve az FBG szűrő, 1650nm-en reflexió miatt keltett holtzónáját.
Általános szabályként elmondható, hogy a PON hálózatok központi (F1) szálszakaszán a mérési felbontás pár méter körüli, meg a központtól távolabbi (F1, F2) szálszakaszokon a felbontás 1 métertől 100 méterig terjedhet a hálózati konfigurációtól és a szálon adódó hibáktól függően.

 

Részletes specifikációk
OTDR TEST MODULE FOR FG-750
Models a OTM-740-DMET OTM-750-DCOR OTM-740-AMET OTM-740-ACOR OTM-740-CDxx OTM-700-NODE
Central wavelength(s) (nm) b 1550 ? 20 1550 ? 20 1625 ? 10 1650 ? 5 xx: 03 ? 1310
xx: 10 ? 1490
xx: 11 ? 1510
xx: 13 ? 1550
xx: 16 ? 1610
All ? 3
1625 ? 3/
1650 ? 4
Acquisition mode OTDR OTDR OTDR OTDR OTDR OTDR or iOLM
Internally filtered (live port) ? ? Y Y Y Y
Internal filter width (nm) ? 15 ? 7 ? 6.5 1620 to 1670
Event dead zone (m) b, c 0.8 0.5
Attenuation dead zone (m) b, c 3.5 2
Sampling points (pts) 256000
Sampling resolution (m) 0.04 to 10
Pulse width (ns) d 3 to 20 000
Distance range (km) 1 to 320
Display resolution (dB) 0.001 ? Attenuation/loss 0.01 ? Reflectance
Reflectance/ORL accuracy (dB) b ? 2
Linearity (dB/dB) b 0.03
Dynamic range (dB) b, e 42 46 42 43 41
40@1610
35/33
Distance accuracy (m) f ?(0.75 + 0.0025% x distance + sampling resolution)
Minimum attenuation when measured with HRD (dB) b, g 10
Maximum attenuation for HRD detection
(5 km/20 km ranges) (dB) b, g, j
32/30.5
Maximum measurable attenuation with HRD (dB) b, g 35
Attenuation measurement uncertainty (dB) b, h 0.6
Attenuation measurement repeatability (dB) 0.1
Attenuation measurement display resolution (dB) 0.01
Minimum optical separation for HRD (m) b, i 0.5

Notes
a. All modules are LinkAware?-ready: only OTM-700-Node works as an iOLM (intelligent Optical Link Mapper) product. OTDR mode is the classical way of acquiring, presenting and filing test results.
b. Typical.
c. For reflectance below ?55 dB, using the smallest pulse width available. Attenuation dead zone for reflectance below ?45 dB is 3 m for OMT-700-NODE and 4.5 m for all other OTM models.
d. 3 ns available on OTM-700-NODE module, otherwise minimum pulse width is 5 ns.
e. Dynamic range at 20 ?s pulse width, with a three-minute averaging at SNR = 1.
f. Does not include uncertainty due to fiber index or cable characteristics (e.g., helix).
g From OTDR port.
h. For attenuation levels between 15 and 30 dB with EXFO-qualified HRD filters.
i. For two HRDs connected to the same splitter or at similar attenuation points.
j. Guaranteed specification for maximum measurable attenuation for new HRD placement/detection is 30.4 dB for a 5 km (or less) range from the OTDR.

REMOTE TEST UNIT?PLATFORM
Standard model?number of optical ports a SC-APC or FC-APC 1/4/8/12/24/32 ports
Expandable model?number of optical ports 4-port SC-APC optical switch cassette (OSC)
8-port LC-APC OSC
12-port MTP-APC OSC
Maximum eight (8) OSCs per unit
Scalable, modular construction
Field-configurable
8 to 96 ports b
Internal optical switch type MEMs c
Internal optical switch lifetime (minimum number of cycles) 1 000 000 000 (109)
MEMs external/remote optical switch Refers also to M-OTAUs or MEMs-based optical test access units (SC-APC); DC or AC powered. 1U size: 1×8, 1×16, 1×32
2U size: 1×48, 1×72
4U size: 1×96
Large external/remote optical switch (1 x n) d High number of ports 576/720 ports
Wired network interfacess 10/100/1000 Base-T Ethernet IP-V4 and V6, one dedicated to local access 2
Unit status front LEDs 5
Storage type and data storage (GB) Solid state drive 32
Dual, hot-swappable and redundant power supplies Rear swap, AC or DC VAC 100 to 240, 50/60 Hz
VDC ?40/?72
Power consumption steady state (fully loaded with 96 ports) Over entire operating temperature range 35 W
Fan Field replaceable
Front loading
1
Rack type Drawer on rail
Supported browsers for unit configuration and status view MS Internet Explorer?, Mozilla Firefox?, Google Chrome?
Temperature Operating
Storage
?5 °C to 50 °C
?40 °C to 70 °C
Relative humidity Non-condensing 0% to 95%
Maximum operation altitude e 3000 m
Size (for 19-in, ETSI or 23-in racks) (H x W x D) Fits in 300 mm deep ETSI rack with cabling (DC model) connected 88 mm (2U) x 435 mm x 270 mm
Maximum weight (with 8 OSCs) 8.7 kg
Product Compliance CE, CSA, RoHS, NEBS f
Wireless network interface option Integrated wireless communication module with external antenna (SIM not included; some conditions such as level of signal inside premises apply) HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
and CDMA 1x RTT

Notes
a. One port is without internal MEMs switch for connection to external OTAU.
b. 96 ports with MTP-type OSCs.
c. Micro-electromechanical system.
d. Optomechanical-type optical switch.
e. Operation at higher elevations is possible but restricts the maximum temperature at which the unit can operate; consult the factory for more details.
f. The equipment is NEBS-compliant based on Verizon VZ.TPR.9303 Issue 1, March 2007 for test and measurement equipment?permanent installation, and AT&T ATT-TP-76200 (Carrier Grade Level 1). Contact factory or visit the following URL for more details about this certification: www.verizonnebs.com/TPRs/VZ-TPR-9303.pdf

Rendelési információk
FG-750ST-Node-iOLM EXFO Node iOLM Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-700-Node 1625/1650nm üzem alatti mérés és monitorozás, (Node OTDR) és iOLM mérési szolgáltatás és alkalmazási szoftver (iOLM), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750ST-DMET EXFO FG-750 Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-740-DMET 1550nm, 42dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Metro alkalmazásokhoz (DMET), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750ST-DCOR EXFO FG-750 Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-750-DCOR 1550nm, 46dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Core alkalmazásokhoz (DCOR), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750ST-AMET EXFO FG-750 Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-740-AMET szűrt 1625nm, 42dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Metro alkalmazásokhoz (AMET), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750ST-ACOR EXFO FG-750 Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-740-ACOR szűrt 1650nm, 43dB SM OTDR mérés és monitorozás erősítővel rendelkező szakaszokhoz és aktív szálakhoz (ACOR), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750ST-CDxx EXFO FG-750 Fiber Guardian fix portszámmal
OTM-740-CDxx üzem alatti CWDM 41dB SM OTDR mérés és monitorozás bármelyik CWDM hullámhosszon (CDxx), FC/APC vagy SC/APC fix csatlakozók, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység 1, 4, 8, 12, 24 vagy 32 porttal.
FG-750EX-Node-iOLM EXFO Node iOLM Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-700-Node 1625/1650nm üzem alatti mérés és monitorozás, (Node OTDR) és iOLM mérési szolgáltatás és alkalmazási szoftver (iOLM), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.
 FG-750EX-DMET EXFO FG-750 Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-740-DMET 1550nm, 42dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Metro alkalmazásokhoz (DMET), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.
FG-750EX-DCOR EXFO FG-750 Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-750-DCOR 1550nm, 46dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Core alkalmazásokhoz (DCOR), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.
 FG-750EX-AMET EXFO FG-750 Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-740-AMET szűrt 1625nm, 42dB SM OTDR sötét szálas mérés és monitorozás Metro alkalmazásokhoz (AMET), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.
FG-750EX-ACOR EXFO FG-750 Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-740-ACOR szűrt 1650nm, 43dB SM OTDR mérés és monitorozás erősítővel rendelkező szakaszokhoz és aktív szálakhoz (ACOR), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.
FG-750EX-CDxx EXFO FG-750 Fiber Guardian bővíthető portszámmal
OTM-740-CDxx üzem alatti CWDM 41dB SM OTDR mérés és monitorozás bármelyik CWDM hullámhosszon (CDxx), 8 portos alap kivitel bővíthető 4, 8 vagy 12 portos kazettákkal, 220 VAC vagy -48 VDC tápellátás és 19? vagy 23″-os RTU rack egység, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 és 32 portos megoldás SC/APC csatlakozó esetén, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, és 64 portos megoldás LC/APC csatlakozó esetén, illetve 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85 és 96 portos megoldás MTP/APC csatlakozóval.

 

Kapcsolódó anyagok

Prospektusok, adatlapok
EXFO FG-750 Fiber Guardian adatlap (PDF, angol, 1,35 MB)

Kapcsolódó linkek
EXFO FG-750 modulválaszték táblázat (PDF, angol, 200 KB)
EXFO FNMM referencia poszter (PDF, angol, 6,5 MB)
EXFO NQMSfiber Dashboard technikai leírás (PDF, angol, 3 MB)

Kapcsolódó termékek
EXFO NQMSfiber adatlap (PDF, angol, 2,8 MB)

Kapcsolódó szakmai cikkek

TestFlow, tes(z)tközelben

TestFlow, tes(z)tközelben

A szakképzett munkaerőhiány, az egyre növekvő optikai hálózatok száma és hossza, ezzel aztán az egyre növekvő mérési jegyzőkönyvek ismert jelenségek a mai piaci környezetet tekintve. Ha szeretnénk túlélni a piacon, jobbak lenni mint mások, elkerülni a gazdasági válság...

bővebben
Ha hasznosnak találod az oldalt, oszd meg másokkal is