Egy helyszíni Wi-Fi felmérés során az adatgyűjtés egyszerű folyamat, de néhány észszerű szabályt érdemes betartani.

Ezeket a szabályokat sok-sok felmérés tapasztalatai alapján hálózati mérnökök állították össze azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akik valamilyen térkép alapú szoftveres megoldást használva mérik fel a Wi-Fi hálózatot és készítenek dokumentációt.

Természetesen figyelmen kívül hagyhatjuk a szabályokat, de akkor semmi értelme nem lesz azoknak a szép hőtérképeknek, amikkel megpróbáljuk elkápráztatni a megrendelőt. A fő cél egy stabilan működő, a felhasználók igényeit kiszolgálni képes hálózati infrastruktúra kialakítása, amelyen a bevezetett szolgáltatások az SLA keretein belül képesek biztosítani az elvárt minőséget.

  1. szabály – Megfelelő alaprajz

Minőség

Minőség alatt itt a következőket kell érteni. A színes hőtérképek áttekinthetősége érdekében javasolt fekete-fehér alaprajzzal dolgozni. A háttér legyen fehér, míg az épületelemeket ábrázoló vonalak, alakzatok legyenek fekete színűek.

Mérethelyesség

Egy Wi-Fi projekt létrehozásának kezdeti lépései közé tartozik az alaprajz kalibrálása, méretezése. Ehhez két távoli pontot szükséges kijelölni, amelynek ismert a távolsága. Ezt a méretet megadva kalibrálja a szoftver az alaprajzot. Amennyiben nem ismert a rajz által ábrázolt terület valós mérete, javasolt egy távolságmérést végezni a felmérendő területen két távoli (!) referenciapont között, majd ennek értékét megadni a kalibrálás során. Annak érdekében, hogy ne egy torz alaprajzot kapjunk a kiinduló verziónak is mérethelyesnek kell lennie!

Ábrázolt terület

Javasolt olyan alaprajzot használni, amelyen az ábrázolt rész nagyobb, mint a felmérendő terület. Több okból is hasznos. A Wi-Fi hálózat szoftveres terve képes ábrázolni a lefedettség „túlnyúlását” a lefedni kívánt terület határain kívül, valamint a valós felmérést szükség esetén el lehet végezni ebben a zónában is.

  1. szabály – Szükséges csatornák/frekvenciák szkennelése

Mindig a feladat dönti el, hogy mely csatornák vizsgálatára van szükség. Egy előzetes felmérés során arra keressük a választ, hogy milyen csatornák vannak már az adott területen használatban, illetve azok mennyire vannak kihasználva. Ekkor érdemes minden lehetséges csatornát megvizsgálni. Egy csatorna szkennelési ciklus időszükséglete függ a vizsgált csatornák számától, illetve a csatorna szkennelési időtől. A ciklus akár több másodpercig is eltarthat. Éppen ezért egy telepítést követő utólagos felmérés során érdemes csak a saját rendszerünk által használt csatornákra fókuszálni, ezzel az egy ciklus szkennelési ideje jelentősen csökken, ami gyorsabb haladást tesz lehetővé. Ha a szoftver támogatja több mérőkártya használatát, akkor használja ki ezt a lehetőséget. Az egyik kártyát allokálja a 2.4GHz-es, míg a másik kártyát az 5 GHz-es csatornák szkennelésére.

  1. szabály – Propagációs távolság beállítása

A valós felmérés során nem szükséges, vagy nem lehetséges eljutni a felmérendő terület minden pontjára. A szoftver képes a mérési pontokon gyűjtött adatokat felhasználva interpolálni. Kiszámolja, hogy az adott földrajzi ponthoz képest egy távolabbi pontban mekkora lehet az adott paraméter értéke. Ehhez a szoftvernek szüksége van egy távolság értékre, ami azt mondja meg, hogy a mért ponthoz képest mekkora körben vetítse ki a számolt értékeket. A valós felmérés során tartsuk szem előtt a következőket. A bejárási útvonalak a propagációs távolságon belül legyenek, valamint ezen belül található tereptárgyak (falak, polcok, stb.) mögött is végezzünk bejárást, hiszen a szoftver „nem tudja”, hogy ott egy RF jelterjedést befolyásoló objektum található!

  1. szabály – Mintavételezési idő beállítása

A mai Wi-Fi felmérő szoftverek képesek automatikus mintavételezésre. Ehhez egy mintavételezési idő beállítása szükséges a projekt konfigurálása során. Ha túl kicsi érték kerül beállításra, akkor a szoftvernek rengeteg adatot kell feldolgoznia, ami lassítja a folyamatot. A túl nagy érték esetében kevés adat kerül rögzítésre, ami értékelhetetlenné teheti a felmérést. A felmérést végző személynek figyelnie kell arra, hogy mozgása egyenletes sebességgel történjen, valamint arra, hogy egy csatorna szkennelési ciklus a propagációs távolságon belülre essen. Ez biztosítja azt, hogy ne legyen fehér folt a felmért területen.

Amennyiben manuális mintavételezés kerül beállításra, akkor feltétlenül figyelni kell arra, hogy propagációs távolságon belül klikkeljen a térképen. Természetesen ebben az esetben is fontos az egyenletes sebességgel történő mozgás, illetve javasolt az irányváltoztatáskor is klikkelni a térképen.

  1. szabály – Mérjen mindkét oldalon

Egyetlen Wi-Fi felmérő szoftvert sem készítettek fel a találgatásra. A valós felmérés során a RF jelterjedést befolyásoló objektumok csillapítását abban az esetben tudják ezek a szoftverek „megtanulni”, kitalálni, ha azok minden oldalát körbejárjuk. Különben a propagációs távolságnak megfelelően fogják kiszámolni az RF jelek változását a beállított távolságon és nem lesz pontos a felmérés eredménye.

Tehát, ha felmérést végez az épület külső falának belső felén, akkor tegye ezt meg a fal külső oldalán is. Így teljes képet kap arról, hogy az épületen kívül mekkora mértékű a nem kívánt lefedettség. Ebből tud következtetni arra, hogyan kell módosítani az adott konfigurációt annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a szivárgó RF jel.

Amennyiben vannak speciális területek, ahol garantált szolgáltatást kell nyújtani, mint pl.: főnöki szoba, vagy éppen az irodai tárgyaló, konferenciaterem, ott végezzen a szokottnál részletesebb adatgyűjtést a pontosság érdekében.

  1. szabály – Pozícionálás pontossága

A valós életben nem járunk át a falakon, nem repülünk át a tereptárgyak felett. Kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy a felmérés útvonala ne tükrözze ezeket az eseteket.

Ehhez készítse elő és tervezze meg a bejárás útvonalát, amit akár jelölhet is az alaprajzon, vagy sorszámokkal láthatja el az egyes adatgyűjtési pontokat. Így a felmérés során könnyebb lesz tartani a szükséges haladási irányt, elkerülhető az eltévedés, ami szükségessé teszi a felmérés megismétlését.

Az alaprajz szerinti haladás egy bonyolultabb terület felmérése során nem tűnik könnyű feladatnak, ezt érdemes egy egyszerűbb projekt segítségével gyakorolni.

Amennyiben szükségesnek látja sűrűbben is kattinthat az adott területen annak érdekében, hogy több valós mérési pontja legyen, ezzel növelve a mérési pontosságot. Ha kevesebb mérési pontja van, növelheti a propagációs távolságot, feltöltve a nem bejárt területeket, ezzel elkerülve a fehér foltok kialakulását. Ez utóbbi nem tartozik az egzakt megoldások közé, csak végső esetben érdemes bevetni.

  1. szabály – Végezzen passzív survey-t

A megrendelő kérheti az aktív survey elvégzését, de mindig végezzünk passzív surveyt is. A passzív survey számos plusz információval szolgálhat a szomszéd hálózatokról, vagy éppen az átalakítandó saját hálózatról, ami alapját képezheti a tervezésnek. Különösen fontos, amikor az RF interferencia események vizsgálata is a célok közé tartozik, vagy az érintett csatornák telítettségét szükséges meghatározni.

Javaslatok és ötletek az aktív survey végrehajtásához

Gyűjtsön adatot minden hozzáférési pontról

Az aktív survey könnyen elvégezhető, miután elvégezte az ehhez szükséges beállításokat a szoftverben. Csak be kell járni az adott területet, a többit elvégzi a szoftver. Figyeljen arra, hogy a bejárás érintsen minden hozzáférési pont által lefedett területet, csak így lesz teljes áttekintése a terület átviteli kapacitásának képességeiről.

Végezze el az adatgyűjtést a hálózat legtávolabbi pontjain is

Az adatgyűjtés során könnyű lemondani arról, hogy elmenjünk a hozzáférési pont által határolt terület széléig, egyszerűbb hamarabb megállni. Így nem kapunk teljes képet arról, hogy a tervezési céloknak milyen mértékben felel meg a hálózat. Ugyanis az RF lefedettség dBm értéke csak egy paraméter a sok közül. Az interferencia jelentős mértékben ronthatja az átviteli sebességet, ami ebben az esetben a nem bejárt területeken rejtve marad.

Figyeljen a barangolási/roaming érzékenység beállítására

A roaming érzékenység (agresszivitás) beállítása ne legyen erősebb a felhasználók által használt WLAN adapterek beállításainál. Túl agresszív beállítás miatt nem lesz arról megfelelő információja, hogy alacsonyabb sebességek esetén helyesen működik-e a roaming.

Általános esetben a WLAN adapterek a saját algoritmusuknak megfelelően barangolnak és minden olyan átviteli sebességet képesek választani, amit a hozzáférési pontok támogatnak. Erre van egy jó mondás.

Csak azért, mert tudja, nem jelenti azt, hogy kell is.

Vegye figyelembe a fenti szabályokat és javaslatokat. Ezek figyelmen kívül hagyása vezethet oda, hogy a felmérés során gyűjtött adatok kiértékelése pontatlan lesz, rosszabb esetben értékelhetetlen.

Témakörrel kapcsolatos termékoldalak

AirMagnet Survey Pro
AirMagnet Spectrum XT
EtherScope nXG

Ha hasznosnak találod az oldalt, oszd meg másokkal is